Elk gewest zijn eigen regels

Elk gewest zijn eigen regels:


                                                   Bovendien loopt de wetgeving op gebied van energiebeheer en -voorziening niet gelijk in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

                                                   Elk gewest heeft zijn eigen specifieke regels, wat een impact heeft op de rentabiliteit van thuisbatterijen.

Vlaanderen


In Vlaanderen wordt stelselmatig de overgang gemaakt van de terugdraaiende teller en het prosumententarief naar een nieuw systeem met een digitale meter. Dat laatste werkt met gedeeltelijke compensatie en netkosten o.b.v. je werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Het systeem met de digitale meter is interessanter wanneer je een hoog zelfverbruik hebt van je geproduceerde energie en dus weinig gebruik maakt van het elektriciteitsnet. Met een thuisbatterij kan je jouw zelfverbruik verhogen en dus besparen door op dit nieuwe systeem met de digitale meter over te schakelen.

Brussel


In Brussel betaal je geen prosumententarief maar betaal je netkosten o.b.v. je werkelijke afname. In dat geval is het beter om opgewekte energie op te slaan in een thuisbatterij voor laten verbruik, dan wanneer je overtollige energie injecteert en laten terug afneemt van het net.

Wallonië


In Wallonië kies je tussen enerzijds een forfaitair prosumententarief o.b.v. het vermogen van je PV-installatie of anderzijds een proportioneel tarief waarbij je je netkosten betaalt o.b.v. de werkelijke afname van het elektriciteitsnet. De mogelijke besparing is hiermee dus heel gelijkaardig als in Vlaanderen.