Slimme meter

Slimme meters:Wat is een slim net?


Een slim net is een elektriciteitsnetwerk dat op een kostenefficiënte manier het gedrag en de acties van alle gebruikers aangesloten op dit net integreert: producenten, consumenten en netgebruikers die zowel produceren als consumeren (prosumenten). Door het gebruik van nieuwe technologieën vergemakkelijkt een slim net de integratie van hernieuwbare energie en het tweerichtingsverkeer van elektriciteit (van de producent naar de consument en omgekeerd) en maakt het een efficiënter gebruik van de huidige elektriciteitsinfrastructuur mogelijk. Op deze manier zorgt een slim net voor een economisch efficiënt, duurzaam elektriciteitssysteem met beperkte verliezen en een hoge leveringszekerheid en –kwaliteit.Wat is een slimme meter?


De slimme meter wordt gezien als essentieel onderdeel van en een opstap naar een slim net. Onduidelijkheid over slimme netten (wat zijn slimme netten precies, welke diensten kun je er mee aanbieden, wie profiteert ervan) maakt het echter moeilijk om deze claim van opstap te toetsen. Ook de nog relatief grote onbekendheid met de (on)mogelijkheden van slimme meters draagt hieraan bij. Het beeld van wat slimme netten moeten kunnen is nog vaag.


Het grootste deel van de meters in Vlaanderen zijn momenteel elektromechanische meters. Het gaat om de zogenaamde Ferrarismeters, die gebruik maken van een horizontaal roterende schijf. Deze elektromechanische meters hebben meer dan hun nut bewezen, maar zijn stilaan aan vervanging toe. De nieuwe generatie meters zijn elektronische meters die niet meer met bewegende mechanische componenten werken. Deze elektronische meters bieden de mogelijkheid om meer te doen dan enkel het verbruik meten. Om deze reden wordt er in Vlaanderen en op Europees vlak nagedacht over een ‘slimme meter’. Hiermee wordt een nieuwe generatie meters bedoeld die niet alleen de huidige elektromechanische meters kunnen vervangen, maar ook nog andere diensten kunnen bieden.


De technologische evolutie laat bijvoorbeeld toe om de meter automatisch op afstand uit te lezen zodat een manuele meteropname (de meteropnemer die langskomt of de afnemer die zelf de meterstanden afleest en per brief, telefonisch of met de computer overmaakt) niet meer nodig is. De VREG ziet een slimme meter dan ook als een meter die niet ‘passief is’ maar die zelf signalen kan versturen (bijvoorbeeld alarmen) en signalen kan ontvangen (bv. reageren op de vraag tot het doorsturen van meterstanden en gedetailleerde informatie).


De slimme meter (en de technologische ontwikkelingen die hieraan gekoppeld zijn) moet gezien worden als een middel om de zaken efficiënter aan te pakken en om de energieverbruikers toe te laten om op een veilige manier van energieleverancier te veranderen, hun elektriciteits- en aardgasvoorziening te regelen bij verhuis, zelf elektriciteit te gaan produceren, enzovoort. Maar ook om de energieverbruikers sneller en beter te informeren over de evolutie van het verbruik en ze zo te helpen energie te besparen.


In verschillende Europese landen en in Vlaanderen wordt nagedacht over deze slimme meter. Moet die er komen? Wat moet die dan precies kunnen? Welke voordelen zijn hier aan verbonden?

Omdat er meer en meer over de mogelijke komst van slimme elektriciteits- en gasmeters gesproken wordt en er grote nood is aan objectieve informatie hierover willen we meer duidelijkheid scheppen. Dit laat ook toe om discussies op basis van argumenten en niet op basis van slogans te voeren.


lees meer op: www.slimmemeters.be