Nieuws berichten

Groene energie is onze passie & missie

Nieuwsberichten:Investeren in zonnepanelen blijft interessant dankzij eenmalige premie vanaf 2021


Wanneer je zonnepanelen hebt, weet je dat ze op bepaalde momenten meer opleveren dan dat je verbruikt. Een groot deel van die stroom belandt dan op het elektriciteitsnet waardoor je meter terugdraait. Vanaf 2021 komt hier met de komst van de nieuwe digitale meter echter verandering in en val je automatisch onder een nieuw nettarief. Wat dit voor jou betekent, zetten we even op een rijtje.Je installeert je zonnepanelen vóór 31 december 2020


Nog tot 31 december 2020 is het principe van de terugdraaiende teller automatisch van toepassing, tot 15 jaar vanaf keuringsdatum. Bij uitbreiding van een bestaande zonnepanelen- of PV-installatie geldt de eerste keuring. Eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende teller betalen een prosumententarief voor hun gebruik van het elektriciteitsnet. Hoeveel dit nettarief bedraagt, is afhankelijk van een aantal factoren.


Let op! De keuring moet ten laatste op 31/12/2020 gebeuren om van deze regeling te profiteren.Je installeert je zonnepanelen in 2021


Geen prosumententarief meer

Vanaf 2021 geldt voor alle nieuwe PV-installaties de nieuwe digitale meter. Klanten die vanaf 2021 zonnepanelen installeren, verkopen de overproductie van hun zonnepanelen aan hun energieleverancier en hoeven geen prosumententarief meer te betalen. Wel wordt een nieuw tariefsysteem ingevoerd waarbij je distributienetkosten betaalt op de energie die je effectief van het net afneemt. Waar vroeger de stroom dus van jou bleef en je hem tijdelijk ‘parkeerde’ op het elektriciteitsnet, verkoop je vanaf 2021 de stroom die je niet onmiddellijk verbruikt. Heb je nadien stroom nodig op een moment dat jouw installatie geen of te weinig stroom opwekt, dan koop je stroom van het net tegen de prijs die op dat moment geldt. De overheid stimuleert gezinnen dus om de opgewekte energie zoveel mogelijk onmiddellijk te verbruiken of hun energieoverschotten op een thuisbatterij op te slaan.


Verlengde terugverdientijd

De terugverdientijd van zonnepanelen is in de nieuwe regeling langer dan in de huidige situatie met de terugdraaiende teller: deze loopt op van 5-6 jaar in het huidige systeem tot minstens 6-7 jaar in het nieuwe. Omdat dit minder aantrekkelijk lijkt, komt de overheid met een alternatief: de eenmalige premie.


Eenmalige premie vanaf 2021

Wanneer de overheid de introductie van de digitale meter goed begeleidt en kansen biedt, kunnen zonnepanelen ook na 2021 een interessante investering zijn. Om de doelstelling van 2030 te behalen, die stelt dat België 25 % hernieuwbare energie moet opwekken, moeten gezinnen die fotovoltaïsche zonnepanelen plaatsen nog altijd op een redelijke terugverdientijd kunnen rekenen.


Vlaams minister van Energie Zuhal Demir diende daarom een voorstel in om nieuwe particuliere zonnepaneleninstallaties vanaf 2021 te laten genieten van een éénmalige premie. Het gaat om een investeringspremie van maximaal 1.500 euro die zonne-energie bij gezinnen moet promoten. De premie is enkel geldig voor zonnepanelen op bestaande woningen, zo wil de overheid renovaties en bouwprojecten belonen die investeren in hernieuwbare energie.


Let op! Deze premies zijn enkel van toepassing voor bouwaanvragen van voor 2014. Nieuwbouwprojecten vallen niet onder deze regeling.


Overzicht van de eenmalige premies

De voorgestelde premies lopen eind 2024 af en dalen dan jaarlijks met 25 %. In onderstaand overzicht kan je zien hoe de premies er uitzien voor PV-installaties vanaf 2021:


  ›   1 KWp € 300

  ›   2 KWp € 600

  ›   3 KWp € 900

  ›   4 KWp € 1.200

  ›   5 KWp € 1.350

  ›   6 KWp € 1.500 (tevens het maximum)


Plaats je in 2020 nog zonnepanelen (en gekeurd)?

   Wanneer je in 2020 zonnepanelen installeert, geniet je nog 15 jaar van het systeem met een terugdraaiende meter. Indien je dit zelf wenst, kan je er ook voor.  

      kiezen om over te stappen op de nieuwe regeling. Bijvoorbeeld wanneer dit systeem financieel voordeliger blijkt te zijn voor jouw situatie. (tenzij het  

      Grondwettelijk Hof deze regeling nietig verklaard)


→   Vanaf volgend jaar zijn de premies een mooi steuntje in de rug, maar je investering zal pas écht interessant worden met de aankoop van een thuisbatterij die

      de zonne-energie die je niet meteen nodig hebt, opslaat in plaats van ze op het elektriciteitsnet te plaatsen.


→   Het is nog wachten op de volledige uitrol van het 5G-netwerk om van een digitale meter een slimme meter te maken.


→   Het voorziene budget van de Vlaamse overheid is goed voor ongeveer 21.000 PV-installaties in 2021. Weet dat er in 2019 meer dan 50.000 PV-installaties

      werden geplaatst.Conclusie: investeren in zonnepanelen blijft interessant


Investeren in zonnepanelen blijft interessant omwille van de gunstige prijs en het rendement. Bovendien investeer je met zonnepanelen in een CO2-neutrale toekomst en spaar je niet alleen het klimaat, maar ook op je elektriciteitsfactuur.

Recyclage Bijdrage


Vanaf juli 2016 recyclagebijdrage voor nieuwe zonnepanelen in Vlaanderen


Wie in Vlaanderen nieuwe zonnepanelen installeert, moet vanaf 1 juli 2016 een recyclagebijdrage betalen van 4€/paneel. Dat geld komt terecht in een fonds dat zal worden gebruikt voor de kosteloze inzameling en recyclage van afgedankte zonnepanelen.


De regeling die is uitgewerkt is te vergelijken met de terugnameplicht bij elektronische apparaten, zegt Jan Verheyen van OVAM. 'Net zoals u bij de aankoop van een televisietoestel of een radio een recyclagebijdrage betaalt komt er vanaf 1 juli 2016 een verplichte bijdrage voor zonnepanelen.'


De terugnameplicht geldt voor alle zonnepanelen, ook voor de huidige installaties. Voorwaarde is wel dat ze integraal ingezameld kunnen worden en dus niet al te veel vermengd zijn met andere afvalstoffen.


De milieubijdrage geldt voor nieuwe panelen en moet ervoor zorgen dat de recyclage later, wanneer zonnepanelen in grote mate worden afgedankt, nog steeds gefinancierd kan worden. Het bedrag van de bijdrage is inmiddels vastgelegd op 2€/paneel wat elk jaar kan veranderen.


Zonnepanelen bevatten heel wat kostbare materialen die perfect te recycleren zijn. De overeenkomst bevat ook doelstellingen daarrond. Zo moet, in gewicht, 80 procent van de zonnepanelen een nuttige toepassing kennen. In 2018 moet dat zelfs 85 procent zijn.
Prosumententarief


Sinds 1 juli 2015 moeten prosumenten* met een decentrale productie-installatie ≤ 10 kW (zonnepanelen, WKK-installaties, windmolens) én een terugdraaiende teller betalen voor het gebruik van het distributienet.


De prosumenten droegen tot voor kort niet bij aan het gebruik van het elektriciteitsdistributienet van de netbeheerder (behalve in het geval van netto stroomafname), terwijl ze het net wel in twee richtingen gebruiken (afname en injectie). De netkosten werden vooral gedragen door netgebruikers zonder een decentrale productie-installatie. Deze ongelijkheid wordt via het prosumententarief rechtgetrokken zodat de netkosten verdeeld worden over iedereen die van het elektriciteitsdistributienet gebruik maakt.


* Prosumenten zijn consumenten die zelf (een deel van) hun energie opwekken.


Hoeveel moet u als prosument betalen?


Het tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van de installatie. Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet. Er werd gekozen voor het maximale AC-vermogen van de omvormer omdat dit de beste indicator is om de maximale impact die uw installatie op de werking van het net kan hebben, weergeeft.


Om te weten hoeveel u zal moeten betalen vermenigvuldigt u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied (zie hieronder).

Prosumententarief inclusief 21% BTW

vanaf 01/01/2020 - 31/12/2020
Fluvius West (ex Infrax West)

  76,51 €

Fluvius Antwerpen (ex Iveg)

86,31 €

PBE

  91.52 €

Gaselwest

105,94 €

Fluvius Antwerpen (ex Imea)

  84,62 €

Imewo

  86,55 €

Fluvius Antwerpen (ex Iveka)

85,22 €

Iverlek

87,42 €

Intergem

  72,29 €

Sibelgas

100,77 €

Fluvius Limburg

79,64 €

 
 
 
 
 

Solare


Neerstraat 20/1

9636 Nederzwalm

Volg ons:


Openingstijden bureau:Maandag - Vrijdag:        

Zaterdag:                     

Zondag:   

08:30 - 17:00

10:00 - 12:30

gesloten